Home

maandag 11 februari

Webplaats voor sociale werkkoepel gelanceerd

Vandaag is de webplaats Sociaalwerkkoepelamsterdam.nl   gelanceerd.

De Sociaal Werkkoepel is een netwerkorganisatie van bedrijven, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties. De organisatie wil partijen aan elkaar verbinden, informatiesessies organiseren en knelpunten oplossen, helpen bij vragen over invulling geven aan Sociaal Werk en wijzen naar de juiste gesprekspartner.

 


 

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

Vlugschrift