Home

woensdag 18 februari

Vanaf vrijdag 1 maart is het mogelijk om aangifte te doen voor de Inkomstenbelasting.

Inmiddels zijn ook de aftrekposten bekend. Voor minima zijn vooral de zorgkosten interessant. Op onderstaande link ziet u alles wat u kunt aftrekken en wat niet. Let wel: aan aftrek zijn voorwaarden verbonden. Zo kunt u geen kosten opvoeren die al door de zorgverzekeraar zijn vergoed. Er geldt voor elke aangifte een drempel. Die is voor minima ongeveer 180 euro.

U kunt aangifte doen voor 2018 en de vijf jaar daarvóór. Dus als u nog kosten hebt gemaakt in de jaren vóór 2018, is het ook interessant om alsnog aangifte te doen daarvan.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/overzicht-zorgkosten

 

 

maandag 11 februari

Webplaats voor sociale werkkoepel gelanceerd

Vandaag is de webplaats Sociaalwerkkoepelamsterdam.nl   gelanceerd.

De Sociaal Werkkoepel is een netwerkorganisatie van bedrijven, sociale firma’s en maatschappelijke organisaties. De organisatie wil partijen aan elkaar verbinden, informatiesessies organiseren en knelpunten oplossen, helpen bij vragen over invulling geven aan Sociaal Werk en wijzen naar de juiste gesprekspartner.

 


 

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

Vlugschrift

 

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT FOUTEN EN VERGISSINGEN VOOR. AAN DE TEKSTEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.