Home

LAATSTE NIEUWS

 

PARTICIPATIERAAD BLIJFT BEREIKBAAR

Vanwege de omstandigheden heeft de Participatieraad zijn activiteiten beperkt. De raad blijft bereikbaar.

De Cliëntentelefoon (0800 12 17) kan als gewoonlijk gebeld worden,  u wordt echter later teruggebeld dan gebruikelijk. Hetzelfde geldt voor e-mails en briefpost. Ook hierop zullen wij later reageren.

De vacature voor Lid van de Participatieraad is verlopen. De raad heeft inmiddels voldoende reacties binnen. Alle sollicitanten hebben een ontvangstbevestiging ontvangen. Gesprekken zullen niet eerder dan in juni plaats vinden.

De vacature voor secretarieel medewerker blijft open. Zie pagina Over Ons, tabblad Vacatures.

De Participatieraad wenst iedereen in Amsterdam en daarbuiten sterkte en moed in de komende periode.

 

(dinsdag 12 mei 2020)

ANTWOORD OP ONGEVRAAGD ADVIES MANTELZORG

De Participatieraad bracht eind 2019 een gezamenlijk ongevraagd advies uit over Mantelzorg. Dit advies werd gemaakt samen met de Amsterdamse WMO-adviesraad en het Amsterdamse Jeugdplatform. Het antwoord van wethouder Kukenheim van Zorg is gepubliceerd, zie pagina Adviezen.

 

(dinsdag 12 mei 2020)

ANTWOORD OP ONGEVRAAGD ADVIES OV-COACH

De Participatieraad bracht eind 2019 een ongevraagd advies uit over de coach in het Openbaar Vervoer. Het antwoord van de directie van Werk, Participatie en Inkomen is gepubliceerd, zie pagina Adviezen.

 

(vrijdag 1 mei 2020)

DIRECTIEOVERLEG 28 MEI ZONDER PUBLIEK

In verband met de omstandigheden is het aanstaande Directieoverleg ook dit keer zonder publiek. Het eerstvolgende Directieoverleg zal waarschijnlijk pas na de zomervakantie plaatsvinden. Voor data, tijden en locatie, zie Agenda.

 

(donderdag 19 maart 2020)

JAARVERSLAG 2019 GEPUBLICEERD

Het vierde jaarverslag, over 2019, is vandaag gepubliceerd op deze webplaats.

Zie pagina Jaarverslagen.

 

____________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

VLUGSCHRIFT 2

 

 

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN ONVOLLEDIGHEDEN VOOR. AAN DE TEKSTEN, FOTO’S, AFBEELDINGEN EN AUDIOVISUELE UITINGEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.