Home

LAATSTE NIEUWS

 

(maandag 27 januari 2020)

ADVIES OVER WIJKTEAMS

De Participatieraad heeft een gevraagd advies uitgebracht over de wijkteams sociaal. Voor de tekst, zie pagina Adviezen.

 

(maandag 6 januari 2020)

VACATURE VOOR ADMINISTRATIEF EN FINANCIEEL ONDERSTEUNER + VACATURE NIEUW LID PARTICIPATIERAAD

De Participatieraad Amsterdam zoekt iemand voor administratief-secretariële en financiële ondersteuning, voor 20 uur per week.

Tevens zoekt de raad een nieuw lid, op persoonlijke titel.

Voor de tekst van de vacatures, zie pagina Over ons, tabblad Vacatures.

 

 

(maandag 9 december 2019)

GEZAMENLIJK ADVIES MET WMO-RAAD EN JEUGDPLATFORM OVER MANTELZORG

De Participatieraad, de WMO-raad en het Jeugdplatform van Amsterdam hebben een gezamenlijk advies ingediend over mantelzorg. Dit is op 28 november aangeboden aan wethouder Kukenheim van Zorg.

Voor de tekst van dit advies, zie pagina Adviezen.

 

(maandag 25 november 2019

AFWIJZING GEMEENTE OP ADVIES ENERGIEKOSTEN

De gemeente Amsterdam heeft het advies van de Participatieraad voor een Energietoeslag afgewezen. Volgens verantwoordelijk wethouder Moorman is deze toeslag momenteel niet nodig en in strijd met de wet. In een gesprek tussen de Participatieraad en de wethouder van woensdag 20 november zei wethouder Moorman tevens dat de financiën voor een dergelijke toeslag ontbreken.

Voor het volledige antwoord van de wethouder, zie pagina Adviezen.

 

(maandag 25 november)

ANTWOORD GEMEENTE OP ADVIES ARMOEDEBELEID

De gemeente Amsterdam heeft antwoord gegeven op het uitgebreide advies van de Participatieraad over het gemeentelijke armoede -en schuldenbeleid van juli 2019. Voor het antwoord van wethouder Moorman en de reactie daarop van de Participatieraad, zie pagina Adviezen.

 

 

(dinsdag 12 november 2019)

DRIE ONGEVRAAGDE ADVIEZEN GEPUBLICEERD

De Participatieraad heeft vandaag drie ongevraagde adviezen gepubliceerd. Het eerste advies gaat over de Stadspas, het tweede over de Lokale Heffingen en het derde over de OV-coach. De adviezen zijn opgestuurd naar de gemeente Amsterdam.

Voor de tekst, zie tabblad ADVIEZEN.

 

 

____________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

VLUGSCHRIFT 2

 

 

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN ONVOLLEDIGHEDEN VOOR. AAN DE TEKSTEN, FOTO’S, AFBEELDINGEN EN AUDIOVISUELE UITINGEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.