Home

LAATSTE NIEUWS

(donderdag 19 maart 2020)

JAARVERSLAG 2019 GEPUBLICEERD

Het vierde jaarverslag, over 2019, is vandaag gepubliceerd op deze webplaats.

Zie pagina Jaarverslagen.

 

 

(dinsdag 17 maart 2020)

PARTICIPATIERAAD BEPERKT ACTIVITEITEN

In verband met de omstandigheden beperkt de Participatieraad zijn activiteiten. Het overleg met de directie van WPI op woensdag 18 maart gaat wel door, maar met een kleinere groep. Er is dit keer helaas geen publiek mogelijk.

De Cliëntentelefoon (0800 12 17) kan gewoon gebeld worden, maar u wordt niet eerder dan maandag 6 april teruggebeld, wellicht later mochten de omstandigheden daartoe dwingen. Hetzelfde geldt voor emails en briefpost. Ook hierop zullen wij niet eerder dan 6 april reageren.

De vacature voor Lid van de Participatieraad is verlopen. De raad heeft inmiddels voldoende reacties binnen. Alle sollicitanten krijgen deze week een ontvangstbevestiging. Gesprekken zullen niet eerder dan medio april plaats vinden.

De Participatieraad wenst iedereen in Amsterdam en daarbuiten sterkte en moed in de komende periode.

 

 

(maandag 27 januari 2020)

ADVIES OVER WIJKTEAMS

De Participatieraad heeft een gevraagd advies uitgebracht over de wijkteams sociaal. Voor de tekst, zie pagina Adviezen.

 

 

(maandag 6 januari 2020, bijgewerkt 11 maart 2020)

VACATURE VOOR ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER / VACATURE VOOR LID PARTICIPATIERAAD GESLOTEN

De Participatieraad Amsterdam zoekt een werknemer voor administratief-secretariële ondersteuning, voor 20 uur per week. Dit is een betaalde functie.

Voor de tekst van de vacature, zie pagina Over ons, tabblad Vacatures.

U kunt niet meer solliciteren op de vacature voor lid van de Participatieraad. De raad heeft inmiddels voldoende reacties binnen.

 

 

(maandag 9 december 2019)

GEZAMENLIJK ADVIES MET WMO-RAAD EN JEUGDPLATFORM OVER MANTELZORG

De Participatieraad, de WMO-raad en het Jeugdplatform van Amsterdam hebben een gezamenlijk advies ingediend over mantelzorg. Dit is op 28 november aangeboden aan wethouder Kukenheim van Zorg.

Voor de tekst van dit advies, zie pagina Adviezen.

 

 

____________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

VLUGSCHRIFT 2

 

 

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN ONVOLLEDIGHEDEN VOOR. AAN DE TEKSTEN, FOTO’S, AFBEELDINGEN EN AUDIOVISUELE UITINGEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.