Home

(zaterdag 20 april 2019)

JAARVERSLAG 2018 GEPUBLICEERD

Het derde Jaarverslag van de Participatieraad is gereed. Zie tabblad Jaarverslagen.

Voor een papieren versie, neem contact op met de raad. Tel: 0800 12 17 of email: participatieraad@amsterdam.nl.

 

 

 

(donderdag 18 april 2019)

KORTE FILM OVER DE CLIËNTTELEFOON

Op het congres van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) is een korte animatiefilm vertoond, die uitleg geeft over de cliënttelefoon. De video is te bekijken op onze foto- en videopagina. Zie tabblad Foto’s en video’s.

De animatiefilm is gemaakt vanwege de nominatie voor de Cliënt in Beeld-prijs, die elk jaarlijks congres van de LCR wordt uitgereikt aan een cliëntenraad die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het versterken van cliëntparticipatie.

De prijs ging overigens naar de actiegroep Wij Staan Op, die zich sterk maakt voor inclusie van gehandicapten. Ook de publieksprijs ging naar deze organisatie. De Amsterdamse Participatieraad feliciteert bij deze Wij Staan Op met hun baanbrekende acties.

 

(dinsdag 9 april 2019)

AANVULLING OP ARTIKEL IN WERKWOORD

In het artikel in Werkwoord van maart is een bedrag genoemd als maximaal vermogen om voor kwijtschelding van gemeentebelastingen in aanmerking te komen. Dit bedrag, € 2.269, is van toepassing op personen die vóór 1935 geboren zijn. Dat is is dus een vrij kleine groep personen.

Voor alle anderen geldt een vermogensnorm die even hoog is als het bijstandsbedrag voor een maand. Dat is een stuk lager, namelijk 974 voor alleenstaanden/ alleenstaande ouders en  € 1.391 voor samenwonenden/ gehuwden.

De Participatieraad heeft in maart en april een aantal telefoontjes gehad over dit onderwerp. De raad betreurt de verwarring die bij lezers van Werkwoord is ontstaan. Wij hebben ons artikel gebaseerd op gegevens die we van de Gemeentebelastingen hebben gekregen. Die bleken helaas onvolledig.

 


 

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

Vlugschrift

 

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN VERGISSINGEN VOOR. AAN DE TEKSTEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.