Home

KLANTENPANEL ZIEKTEKOSTEN

De Participatieraad krijgt regelmatig telefoontjes en emails van mensen over hun ziektekosten. De verzekering dekt lang niet alles en maar al te vaak gelden er eigen bijdragen, naast het eigen risico dat bij veel klanten jaarlijks op het budget drukt.
Om een beter beeld te krijgen hoe zijn achterban denkt over ziektekosten, organiseert de Participatieraad op donderdag 22 november een zogeheten Klantenpanel. U kunt op deze bijeenkomst aan de raad vertellen tegen welke problemen u aan loopt, wat u niet gedeclareerd krijgt en andere zaken die ziektekosten betreffen. Dit Klantenpanel is tevens bedoeld om u te informeren over andere mogelijkheden om zorgkosten vergoed te krijgen, zoals de gemeentelijke regeling Tegemoetkoming Meerkosten (Rtm), de bijzondere bijstand of de aangifte Inkomstenbelasting.

De bijeenkomst wordt gehouden op de Weesperstraat 113 te Amsterdam. Aanvang is 15.00 uur, einde naar verwachting om 17.00 uur. Deelname is gratis, u moet zich wel van tevoren opgeven.
Hebt u last van uw verzekering? Krijgt u kosten niet vergoed en komt u daardoor in financiële problemen? Meldt u zich dan alstublieft aan. Wij horen graag uw verhaal.

Contact met de raad:
Telefoon 0800 12 17 (gratis, NB: spreek uw nummer in!).
E-mail: participatieraad@amsterdam.nl.

 


LAATSTE NIEUWS:

ADVIEZEN OVER ARMOEDEBESTRIJDING, TAALOFFENSIEF EN VAKANTIEREGELING
De Participatieraad heeft in september drie adviezen uitgebracht. Zie voor de volledige tekst, pagina Adviezen.

 


De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

Vlugschrift