Home

LAATSTE NIEUWS:

 

 

DIRECTIEOVERLEG

Het komende overleg tussen Participatieraad en Directie van WPI is woensdag 19 september (de dag na Prinsjesdag).

Voor aanmelding, locatie en tijden, zie Agenda.

 

 

 

ZOMERRECES AFGELOPEN

De Participatieraad is terug van zomerreces. Voor contactgegevens zie CONTACT.

 

 

_______________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

Vlugschrift