Home

LAATSTE NIEUWS:

 

Amsterdam, woensdag 27 juni 2018

KARIN BERNASCO (1964-2018)

26 juni 2018 heeft ons het droevige bericht bereikt dat ons geliefde en gewaardeerde raadslid Karin Bernasco is overleden.

We zijn als Participatieraad diep geschokt door dit onverwachte bericht. We kunnen het nog niet bevatten.

Karin was lid van de Participatieraad sinds 2017. In 2015 was ze al een jaar lid van de Cliëntenraad WPI, één van de voorlopers van de raad.

Binnen de raad was Karin actief als lid van de werkgroep Inkomen en als lid van de taakgroep Communicatie. Voor laatstgenoemde deed ze de cliëntentelefoon. Als vertegenwoordiger van de Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP) in de raad was ze goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De raad verliest met Karin een gedreven raadslid, die zich met hart en ziel inzette voor de Amsterdamse minima. We zullen haar blijven herinneren als een persoon met een enorme motivatie, wilskracht en doorzettingsvermogen; als een persoon met veel humor en levenslust.

Veel te vroeg is ze van ons heengegaan. We zullen haar nooit vergeten.

 

 

ZOMERRECES

De Participatieraad is van maandag 9 juli t/m vrijdag 24 augustus met Zomerreces. In deze periode kunt u ons blijven schrijven, bellen en e-mailen. Het zal wel iets langer duren voordat u van ons een bericht terug krijgt.  Voor contactgegevens, zie onder Contact.

 

 

 

_______________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

Vlugschrift