ADVIES INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

Datum : 9 mei 2017

Wij vinden het een positieve gedachte dat iedere Amsterdammer meetelt in de stad.

Wij zien in de stad echter vele Amsterdammers die nauwelijks kunnen meedoen en langdurig moeten rondkomen van een uitkering. Voor de huidige Participatiewet was er voor deze Amsterdammers een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een Langdurigheidstoeslag. De gemeente heeft naar aanleiding van de Participatiewet de gemeentelijke verordening aangepast.

Aanleiding van dit advies

De rechter heeft de huidige verordening individuele toeslag voor minima in de gemeente Amsterdam onverbindend verklaard nadat een bijstandsgerechtigde de toeslag had aangevraagd omdat hij op het minimum zit, volledig arbeidsongeschikt is en geen uitzicht heeft op verbetering van zijn inkomen door een chronische ziekte. De huidige verordening op de toeslag is onverbindend en in strijd met de wet. De aanvraag van de bijstandsgerechtigde moet opnieuw beoordeeld worden. Iedereen moet op basis van een individuele beoordeling in aanmerking kunnen komen voor de individuele (langdurigheid)toeslag. Ook onder onze achterban wordt de individuele toeslag teleurstellend omschreven als een werkbare hulpbron die wegbezuinigd werd.

Advies

De Participatieraad adviseert om naar aanleiding van deze gerechtelijke uitspraak te komen met een nieuwe verordening om de individuele toeslag te verlenen aan mensen met een langdurig laag inkomen, zodat de toeslag, zoals afgesproken in het regeerakkoord, terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. De toeslag zou op basis van het huishouden een vrij te besteden bedrag moeten zijn dat vanuit een individuele beoordeling toegekend wordt. Deze toeslag mag niet gezien worden als inkomstenbron en moet dus ontheven zijn van beslaglegging. Geef de cliënt ook de keuzemogelijkheid om de toeslag in termijnen uit te laten betalen, omdat een groot geldbedrag bij sommigen overrompeld kan werken.

Draag daarbij ook zorg voor goede informatievoorziening van de veranderde regels en stel de cliënten die in het systeem langdurig in de bijstand zitten op de hoogte van hun recht op de toeslag.

Ter aanvulling van dit advies hebben wij ook een concept verordening samengesteld vanuit onze visie en zijn gaarne bereid om daar toelichting op te geven en mee te denken bij de samenstelling van de nieuwe verordening.