ADVIES PARTICIPATIE – CLIËNTENRADEN G4 OVER ARMOEDE

Op 13 mei jongstleden brachten de Participatieraden en Cliëntenraden van de vier grote steden een advies uit over het Armoedebeleid, in de vorm van een brief aan informateur Schippers. Dit advies is te lezen onder de volgende link:

Participatieraad 2017 G4 Advies Armoede