ANTWOORD GEMEENTE OP ADVIES ENERGIETOESLAG

Antwoord Wethouder Moorman op advies Participatieraad over Energietoeslag

 

Het college onderschrijft dat het al ingezette landelijke Klimaatswijzigingsbeleid in de toekomst gevolgen kan hebben voor de koopkracht van Amsterdamse huishoudens. De insteek van het College is dat mensen met een laag inkomen in de toekomst niet de dupe moeten worden van energietransitie. Ter bestrijding van energiearmoede wordt in samenspraak met Duurzaamheid en Wonen vanaf 2020 een meerjarenaanpak energiearmoede opgesteld als onderdeel van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal (AKN). Daarnaast is in het Beleidskader Armoede en Schuldhulp, Stad met uitzicht, 2019-2022 opgenomen dat het Energiecoachtraject Step2save verder over de stad wordt uitgerold, te starten in 2019 met Zuid, in samenwerking met gemeentelijke partner Vattenfall. Ook is het voornemen twee andere lopende projecten gericht op energieadvies aan Amsterdammers, EnergieAdvies via VroegEropaf en IWoon, te continueren in 2020.

In samenspraak met Duurzaamheid wordt momenteel ook gekeken naar de mogelijkheden een Energiebank in Amsterdam te vestigen waardoor er mogelijkheden zullen ontstaan voor Amsterdammers om goedkoop energie af te nemen..

Op dit moment zijn deze gevolgen van de energietransitie echter nog niet zodanig dat het gerechtigd zou zijn hiervoor een maandelijkse toeslag van 30-50 euro per maand aan Amsterdamse minimahuishoudens te verstrekken. Gebleken is dat de energietarieven met ingang van ijuli 2019 door een aantal energieleveranciers zijn verlaagd waardoor de energielasten minder zijn gestegen als eerder voorspeld. Daarnaast staat vast dat er voor het college weinig ruimte is om een dergelijke toeslag te verstrekken omdat dit door het rijk als ongewenste inkomenspolitiek zou kunnen worden gezien.

Om een eventuele stijging van de energielasten voor minimahuishoudens te beperken zijn er momenteel een tweetal opties voor handen.

  1. Het inroepen van hulp van een energieadviseur. In Amsterdam zijn meerdere projecten met energieadviseurs. Dit advies is gratis en bestaat uit een huisbezoek van een energieadviseur die in samenspraak met de bewoner kijkt naar mogelijkheden het energiegebruik te beperken. Daarbij is ook aanbod van gratis energiebesparende middelen als led-lampen, folie, douchekop etc.
  2. Het overstappen op een andere energieleverancier. Hiervoor zijn op internet diverse vergelijkingswebsites beschikbaar en dit kan een huishouden een besparing opleveren van enkele honderden euro’s. Wel adviseert het college ge├»nteresseerden goed te letten op de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Marjolein Moorman

Wethouder Onderwijs, Armoede en inburgering