EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF

EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF Aanleiding: Dit is het eerste advies inzake de beleidsbrief Armoedebestrijding en het Beleidskader Taaloffensief. De Participatieraad zal in oktober 2018 een tweede, uitgebreid advies geven. 1. De Participatieraad onderschrijft de uitgangspunten van zowel de beleidsbrief Armoedebestrijding als het Beleidskader Taaloffensief. 2. De Participatieraad vindt …

EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF

EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF Aanleiding: Dit is het eerste advies inzake de beleidsbrief Armoedebestrijding en het Beleidskader Taaloffensief. De Participatieraad zal in oktober 2018 een tweede, uitgebreid advies geven. 1. De Participatieraad onderschrijft de uitgangspunten van zowel de beleidsbrief Armoedebestrijding als het Beleidskader Taaloffensief. 2. De Participatieraad vindt …

ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE REGELING VAKANTIE IN NEDERLAND

ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE REGELING VAKANTIE IN NEDERLAND Aanleiding: De Participatieraad meent dat een vakantie, zowel in het buitenland als in Nederland, goede effecten kan hebben op de geestelijke en fysieke gezondheid. Juist voor mensen zonder betaald werk kan een onderbreking van de dagelijkse routine verfrissend werken. Ook een lang weekeinde elders in Nederland …

Advies Individuele Inkomenstoeslag, ook voor AOW-ers

Participatieraad, 4 juli 2018   Ter advisering aan de gemeenteraad voor de commissie van 4 juli 2018 Onderwerp Vaststellen wijziging verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam 2017 De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad door het volgende advies uit te brengen. Vast te stellen het volgende: Verordening tot wijziging van de …

Advies naar aanleiding van enquête Bejegening cliënten

 Advies naar aanleiding van enquête Bejegening cliënten WPI 2017/2018   Aanleiding advies De Participatieraad heeft in de maanden november 2017 t/m januari 2018 een online enquête gehouden over de bejegening van cliënten van de Participatiewet in Amsterdam. De enquête sloot op 1 februari 2018. Uitkomsten Significante uitkomsten van de enquête: a. Enquête, vraag …

Advies Transitieplan Activering

De Participatieraad heeft op 11 september 2017 het concept Transitieplan Activering besproken. De Raad vindt de nieuwe aanpak grensverleggend en in de goede richting. Door het verruimen van de dienstverlening aan mensen die zichzelf kunnen verzorgen, niet dakloos zijn en die niet intensief begeleid willen en hoeven te worden, kan capaciteit worden vrijgemaakt …