UITSLAG ENQUÊTE 2

Naast een enquête op haar eigen webplaats, over de bejegening van cliënten door WPI (zie pagina UITSLAG ENQUÊTE), liet de Participatieraad in januari 2018 een onderzoek uitvoeren door CG Panel. Dit laatstgenoemde onderzoek gaat over minimavoorzieningen, bijzondere bijstand en de verrekening van inkomsten met de uitkering. Voor een samenvatting, klik op onderstaande link: …

Advies naar aanleiding van onderzoek vakantiegeld

Datum: 21 september 2016 Cliënten mogen nooit meer aflossen dan hun aflossingscapaciteit. De beslagvrije voet is heilig en moet te allen tijde gerespecteerd worden. Voordat wordt overgegaan tot het inhouden van het vakantiegeld, moet dus eerst bekeken worden of er nog wel aflossingscapaciteit bestaat. Is dat niet het geval, dan moet de cliënt …

Advies uitbreiding bestaande pc-regeling

Datum : 8 juni 2016   De Participatieraad is benaderd door Akros Taal om hen te ondersteunen bij een voorstel om de bestaande regeling PC-Voorziening voor middelbare scholieren uit te breiden naar nieuwe Amsterdammers die verplicht moeten inburgeren. Akros heeft hierover zelf reeds een brief geschreven aan de Wethouder. Wij hebben als Participatieraad …

Zwartboek vakantiegeld

AANLEIDING Aanleiding voor dit onderzoek naar het innen van het vakantiegeld bij bijstandsgerechtigden in Amsterdam was een tip van een cliënt over een uitspraak van de Hoge Raad van 31 oktober 2014. Deze betreft het innen van het vakantiegeld bij uitkeringsgerechtigden met schulden. Volgens de uitspraak dient het vakantiegeld als twaalf afzonderlijke stukjes …

Advies Toegankelijkheid Communicatie

1. De gemeente Amsterdam maakte haar website onbeperkt toegankelijk. 2. De gemeente Amsterdam richt de door haar gebruikte tekst en opmaak voor digitale en documentatie/folders en of anders zo in , dat deze voor een ieder toegankelijk en de tekst begrijpelijk is. 3. De gemeente Amsterdam maakt informatie die telefonisch wordt gegeven voor …

Advies collectieve ziektekostenverzekering 2017

Betreft: De Collectieve ziektekostenverzekering, zoals aangeboden door de gemeente Amsterdam in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wat vooraf ging: Op 5 april 2016 heeft er een eerste overleg plaats gehad op de Weesperstraat 113 over de collectieve ziektekostenverzekering voor 2017. Bij dit gesprek waren van de Participatieraad aanwezig Anke van der Vliet, Jade …