ANTWOORD COLLEGE B&W OP ADVIES TIENPUNTENPLAN

(woord vooraf van de redactie: de tekst van het advies is hier gedeeltelijk weergegeven, vanwege de grote lengte. De reactie van het College van B&W is in zijn geheel opgenomen)   Geachte leden van de Participatieraad, Op 29 oktober 2020 ontvingen wij uw advies ‘Tien punten ter verbetering’. U heeft in uw advies …

Advies Startnotitie Dakloosheid

Participatieraad 2020 – ADVIES STARTNOTITIE DAKLOOSHEID Ongevraagd advies, februari 2021 Aanleiding voor dit advies 11 november 2020 vond op de Jodenbreestraat een overleg plaats tussen leden van de Participatieraad en twee ambtenaren van WPI en GGD. Onderwerp van gesprek was de Startnotitie Beleidsprogramma voorkomen en oplossen dakloosheid. De Participatieraad was hier met vijf …

REPLIEK OP ANTWOORD WPI OP ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

REPLIEK OP REACTIE WPI INZAKE ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING Amsterdam, 21 januari 2021 Beste lezer/medewerker WPI, Bij deze ontvangt u de repliek op uw antwoord inzake ons advies betreffende Onafhankelijk Cliëntondersteuning. Dit advies is ingediend op 30 oktober 2020. Uw reactie kregen wij op 16 december 2020. Ad 1,2,3: Geen kosten, geen lidmaatschap vereist; …

REPLIEK OP ANTWOORD B&W OP ADVIES TOEGANKELIJKHEID

REPLIEK OP REACTIE WETHOUDER KUKENHEIM INZAKE ADVIES TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE Amsterdam, 21 januari 2021 Beste mevrouw Kukenheim, Bij deze ontvangt u de repliek op uw reactie inzake ons advies betreffende Onafhankelijk Cliëntondersteuning. Dit advies is ingediend op 30 oktober 2020. Uw reactie kregen wij op 24 november 2020. De Participatieraad excuseert zich voor …

ANTWOORD OP ADVIES TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE

Geachte leden van de Participatieraad Amsterdam, Dank u hartelijk voor uw advies over de voortgangsrapportage toegankelijkheid 2020. Op 9 september 2020 is aan u advies gevraagd over de conceptversie van de voortgangsrapportage toegankelijkheid 2018. Op 30 oktober 2020 heeft u een reactie gegeven. Uw advies en deze reactie worden aan de raadscommissie Zorg, …

ANTWOORD WPI OP ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

Datum 30 november 2020 Advies ontvangen op 30 oktober 2020 Reactie op advies onafhankelijke cliëntondersteuning van de Participatieraad Geachte leden van de Participatieraad, Op 30 oktober 2020 ontvingen wij uw advies op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hartelijk dank voor uw werkzaamheden die u hebt verricht. Met deze brief willen wij op uw advies reageren. De …

ONGEVRAAGD ADVIES: TIEN PUNTEN TER VERBETERING VAN DE POSITIE VAN AMSTERDAMSE MINIMA

Participatieraad 2020 – Tien Punten ter Verbetering   Ongevraagd advies, oktober 2020   Aanleiding voor dit advies Tijdens de externe evaluatie van de Participatieraad was een advies van de raad aan de wethouder om de raad tien punten ter verbetering van de positie van cliënten van de Participatiewet te vragen. Tijdens een telefonisch …

GEVRAAGD ADVIES: ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

Participatieraad 2020 – ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING Gevraagd advies, oktober 2020     Aanleiding voor dit advies/ achtergronden Op 5 oktober 2020 werd de Participatieraad gevraagd om te adviseren op het onderwerp Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De Participatieraad is eind 2019 gevraagd om mee te denken over een publiciteitscampagne bij de stichting MEE Amstel en Zaan. …

GEVRAAGD ADVIES: TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE

Gevraag advies over Toegankelijkheid en inclusie Oktober 2020     Aanleiding advies Op 4 september is de Participatieraad gevraagd advies te geven op het onderwerp Toegankelijkheid en inclusie. De raad adviseert bij deze.   ADVIES Paragraaf 2.5. Werk. Participatie, Inkomen en Armoede: Werknemers in een sociaal bedrijf en die aangewezen zijn op ongeschoold …

ANTWOORD WPI OP ADVIES OV-COACH

Aan de leden van de Participatieraad Datum 1.6 maart 2020 Behandeld door Werk, Participatie en Inkomen, Steven Lenselink Onderwerp Reactie op ongevraagd advies Participatieraad inzake de OV-coach   Geachte leden van de Participatieraad, Hierbij geef ik u, namens de directie Werk, Participatie en Inkomen, antwoord op uw ongevraagde advies (d.d. 6 november 2019) …