GEVRAAGD ADVIES: ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

Participatieraad 2020 – ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING Gevraagd advies, oktober 2020     Aanleiding voor dit advies/ achtergronden Op 5 oktober 2020 werd de Participatieraad gevraagd om te adviseren op het onderwerp Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De Participatieraad is eind 2019 gevraagd om mee te denken over een publiciteitscampagne bij de stichting MEE Amstel en Zaan. …

GEVRAAGD ADVIES: TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE

Gevraag advies over Toegankelijkheid en inclusie Oktober 2020     Aanleiding advies Op 4 september is de Participatieraad gevraagd advies te geven op het onderwerp Toegankelijkheid en inclusie. De raad adviseert bij deze.   ADVIES Paragraaf 2.5. Werk. Participatie, Inkomen en Armoede: Werknemers in een sociaal bedrijf en die aangewezen zijn op ongeschoold …

ANTWOORD WPI OP ADVIES OV-COACH

Aan de leden van de Participatieraad Datum 1.6 maart 2020 Behandeld door Werk, Participatie en Inkomen, Steven Lenselink Onderwerp Reactie op ongevraagd advies Participatieraad inzake de OV-coach   Geachte leden van de Participatieraad, Hierbij geef ik u, namens de directie Werk, Participatie en Inkomen, antwoord op uw ongevraagde advies (d.d. 6 november 2019) …

ANTWOORD WETHOUDER ZORG OP ADVIES MANTELZORG

Aan Participatieraad Amsterdam, Jodenbreestraat 25, cluster 3F1011 NH Amsterdam Datum 1 mei 2020 Behandeld door Reinier Muusse Onderwerp Ongevraagd advies over mantelzorgondersteuning Geachte leden van de Participatieraad, Met deze brief reageer ik graag, als wethouder Zorg, op uw advies van 15 november 2019 over mensen met een Participatiewet uitkering die mantelzorg verlenen aan …

GEVRAAGD ADVIES OVER WIJKTEAMS

GEVRAAGD ADVIES OP BESLUIT WIJKTEAMS VAN MORGEN INRICHTING BUURTTEAMS SOCIAAL   Januari 2020       Aanleiding: In juli 2019 kreeg de Participatieraad het verzoek om te adviseren op een gemeentelijk besluit betreffende de inrichting van de wijkteams sociaal. De Participatieraad was op dat moment in reces, maar heeft vanwege het belang van …

GEZAMENLIJK ADVIES 3D-RADEN OVER MANTELZORG

GEZAMENLIJK ADVIES 3D-RADEN OVER MANTELZORG     Aan:   Het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam T.a.v. Mevr. S. Kukenheim, wethouder Zorg AMSTERDAM   Amsterdam, 28 november 2019     PARTICIPATIERAAD   Visie Participatieraad: De Participatieraad is van mening dat mantelzorg een welkome aanvulling is op het reguliere zorgaanbod. Het strookt met het …

REACTIE PARTICIPATIERAAD OP BRIEF WETHOUDER MOORMAN

REACTIE PARTICIPATIERAAD OP BRIEF WETHOUDER MOORMAN   Betreft: reactie van de themagroep Participatie op brief van wethouder Moorman van Onderwijs, Armoede en Inburgering. Deze brief is een reactie op het gevraagd advies van de Participatieraad van juli 2019 betreffende het Gemeentelijk Beleidskader Armoede en Schulden 2019-2022. Dit advies in medio juli opgestuurd naar …

ANTWOORD GEMEENTE OP ADVIES ENERGIETOESLAG

Antwoord Wethouder Moorman op advies Participatieraad over Energietoeslag   Het college onderschrijft dat het al ingezette landelijke Klimaatswijzigingsbeleid in de toekomst gevolgen kan hebben voor de koopkracht van Amsterdamse huishoudens. De insteek van het College is dat mensen met een laag inkomen in de toekomst niet de dupe moeten worden van energietransitie. Ter …

ANTWOORD WETHOUDER MOORMAN OP ADVIES PARTICIPATIERAAD OVER ARMOEDE – EN SCHULDENBELEID

Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel ion PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14 020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam   Aan de Participatieraad Weesperstraat 113 io18VN Amsterdam Datum 18 november 2019 R van Deursen Reactie op uw adviezen op de Amsterdamse Agenda armoede en schulden 2019-2022     Geachte Participatieraad, …

ONGEVRAAGD ADVIES: STADSPAS

Aantal pagina’s : 3 ONGEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BELEIDSKADER UITVOERING/ONDERSTEUNING: STADSPAS   November 2019   Aanleiding: Na verschillende binnengekomen signalen bij de Participatieraad Amsterdam (hierna te noemen: de raad), over het gebruik en kenmerken betreffende de Stadspas, wil de raad hiervoor een ongevraagd advies inbrengen. Signalen die bij de Raad zijn binnen gekomen: …