EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF

EERSTE ADVIES PARTICIPATIERAAD INZAKE BELEIDSBRIEF ARMOEDEBESTRIJDING EN BELEIDSKADER TAALOFFENSIEF Aanleiding: Dit is het eerste advies inzake de beleidsbrief Armoedebestrijding en het Beleidskader Taaloffensief. De Participatieraad zal in oktober 2018 een tweede, uitgebreid advies geven. 1. De Participatieraad onderschrijft de uitgangspunten van zowel de beleidsbrief Armoedebestrijding als het Beleidskader Taaloffensief. 2. De Participatieraad vindt …

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD: TE VEEL KINDEREN LEVEN IN ARMOEDE

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep …

Advies misleidende advertenties

11-01-2017 Advies misleidende advertenties Aanleiding In twee advertenties in het blad Werkwoord, dat in Amsterdam naar alle ontvangers van een uitkering wordt toegezonden wordt valselijk de indruk gewekt dat er een baan wordt aangeboden, waarvoor stevige selectiecriteria gelden, terwijl het in werkelijkheid om onbetaalde trajecten gaat. 1. Beide gevallen zijn een ernstige vorm …

Advies Proefplaatsingen

11-01-2017 Advies proefplaatsingen De proefplaatsingen, zoals deze in de huidige praktijk uitgevoerd worden, blijken in strijd met landelijke en gemeentelijke regelgeving. Daarnaast is uit de beantwoording van de vragen in het directieoverleg van 16 november gebleken dat er geen actieve controle is op misbruik. De proefplaatsing komt in artikel 10d van de Participatiewet …