GEVRAAGD ADVIES: TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE

Gevraag advies over Toegankelijkheid en inclusie

Oktober 2020

 

 

Aanleiding advies

Op 4 september is de Participatieraad gevraagd advies te geven op het onderwerp Toegankelijkheid en inclusie. De raad adviseert bij deze.

 

ADVIES

Paragraaf 2.5. Werk. Participatie, Inkomen en Armoede:

 1. Werknemers in een sociaal bedrijf en die aangewezen zijn op ongeschoold werk, verdienen een goede CAO met pensioensopbouw.

 

 1. Het zou makkelijker moeten worden om als ouders het huurcontract over te zetten op hun kinderen, wanneer laatstgenoemden afhankelijk zijn van sociaal werk. Als de ouders overlijden, dreigen hun kinderen dakloos te worden.

 

 1. Wat betreft armoedebestrijding en schuldhulp heeft de Participatieraad een uitgebreid advies geschreven in juli 2019. Deze is gepubliceerd op de webplaats van de raad.

 

 1. De raad juicht de toegankelijkheid van de Rtm-regeling toe en constateert met tevredenheid dat de klantenkring van de Rtm stijgende is. Wel wil de raad benadrukken dat veel groepen in Amsterdam nog geen weet hebben van deze regeling. Wellicht kan de onafhankelijke cliëntondersteuner en de komende buurtteams hierin een rol spelen.

 

 

Paragraaf 2.8. Amsterdam als toegankelijke gemeente:

 1. Er word gesproken over toegankelijkheid. Dit zou volgens de raad moeten zijn: onbeperkte toegankelijkheid voor alle Amsterdammers als uitgangspunt.

 

 

 1. Er wordt te pas en onpas gesproken over gehandicapten/dan wel mensen met een beperking. Hoezo: wanneer ben je gehandicapt? Als je geen auto kan rijden? Wanneer heb je een beperking? Als je bent opgeleid als huisarts en niet kan stukadoren?

 

 1. Er wordt gesproken over rolstoelwoningen. De Participatieraad zou graag inzetten op Levensloopwoningen, zodat je in je woning kan blijven wonen nadat je, bijvoorbeeld door een ongeluk, je fysiek niet meer kan lopen en gebruik maakt van een rolstoel, maar daardoor de deur niet meer in of uit kan daar deze te smal is. Of je zit in een scootmobiel die niet in de lift past of niet kan rijden op de galerij.

 

 1. Scholen moeten ook vanuit hun zelf passend leren aanbieden en niet afwachten tot er een leerling komt met de vraag kan ik passend onderwijs krijgen daar ik blind ben.

 

 1. Er staat dat mensen met een handicap/beperking geld kosten aan de maatschappij. Dit zou zeker niet moeten te lezen zijn in de stukken.

 

 1. Het lijkt mij ook weer tijd te worden om beleidsmedewerkers en wethouders cursussen te geven in wat mensen meemaken die in een rolstoel zitten/ doof zijn/ blind zijn of wel een andere vorm van aandoening/stoornis en dan niet voor een half uurtje maar minimaal voor een halve dag.

 

 1. Gemeentegebouwen zijn nog steeds problematisch qua toegankelijkheid, kijk maar eens bij de Jodenbreestraat, als een slechtziend of blind persoon aan komt lopen met een blindegeleidehond gaat een draaideur draaien op de hoogste snelheid, hij moet dan een knop gaan vinden om de snelheid naar beneden te krijgen. Dit zou eigenlijk andersom moet zijn: dat een ziende de knop moet zoeken voor een hoge draaisnelheid van de deur en dat de deur dan weer automatisch weer de lage snelheid pakt.

 

 1. Op straat lopen en oversteken is voor blinden/slechtzienden/rolstoelgebruikers nog steeds niet goed ingericht. De rateltikkers werken regelmatig niet en zijn veelal opgedeeld in twee of drie delen als zij werken, dan moet ook de blinden/slechtziendenpersoon de knop nog vinden. Klopt niet de rateltikker zou gewoon standaard mee moeten gaan met de lichten voor de voetgangers en wanneer het licht op groen staat voor de voetgangers moet dat gelden voor de hele weg/straat te kunnen oversteken, waarbij ook het fietspad een rood licht moet krijgen, deze ontbreken namelijk veelal, zeker bij rotondes.

 

 1. Aanpassingen aan hoogte van perrons zijn voor iedereen en niet voor een speciale groep inwoners. Het zou normaal zijn dat je uitstapt en het perron niet 20 cm lager is, dus is dit niet alleen een  aanpassing voor mensen die fysieke problemen hebben.

 

 1. De Participatieraad wijst nogmaals op het verdrag Handicap van de Verenigde Naties, dat streeft naar volledige participatie, autonomie en toegankelijkheid voor mensen met een zogeheten beperking.

 

 

Vastgesteld door de Participatieraad op 28 oktober 2020