Leden Participatieraad

Anke

Ik ben Anke van der Vliet, 69 jaar. Ik zit namens het comité Vrouwen in de Bijstand in de Participatieraad. Ik heb in totaal 43 jaar in de Bijstand gezeten, kan me dus ervaringsdeskundige noemen. Ik zit ook in het bestuur van de raad, als secretaris. Vrouwen in de Bijstand komt op voor vrouwen die problemen hebben met hun uitkering. Wij hebben een spreekuur en gaan ook mee met vrouwen als dat nodig is. We komen vele problemen tegen, zoals vrouwen waarvan hun uitkering is stopgezet door handhaving of sociale recherche, die klachten en een bezwaarschrift indienen. Of die bijzondere bijstand geweigerd worden. Wij willen graag een klachtenspreekuur voor problemen met sociale rechercheurs/handhavers. Ik vind het belangrijk om in de Participatieraad te zitten, om te proberen iets te veranderen bij de ambtenaren, zodat ze naar de klant gaan luisteren en wat mee gaan doen. Ik spreek regelmatig in bij de commissie Werk en Economie om daar de stem van de bijstandsklant te laten horen. Wij zijn tegen werken zonder loon en zullen de Werkbrigade zeer kritisch gaan volgen. We zitten samen met de Bijstandsbond in het comité Dwangarbeid Nee! En we doen mee met de petitie tegen de kostendelersnorm. Het telefoonnummer van Vrouwen in de Bijstand is 020 626 66 66. Bel en maak een afspraak!

Danny

Mijn naam is Danny Knecht. Ik zit in de raad namens Cliëntenbelang. Sinds mei 2018 ben ik duovoorzitter van de Participatieraad.

Bart

Mijn naam is Bart Louman. Ik zit namens FNV-Uitkeringsgerechtigden in de Participatieraad. FNV-Uitkeringsgerechtigden is een nieuwe sector binnen de vakbond met als belangrijk actiepunt Stop Werken Zonder Loon. Sinds mei 2018 ben ik penningmeester van de raad. In 2014 kondigde het nieuwe College aan dat Amsterdam ging stoppen met werken zonder loon. Je zou verwachten dat dit dan nu voorbij was, maar niets is minder waar. We komen nog iedere keer mensen tegen die zonder loon en gedwongen tewerkgesteld worden, zoals de man van 52 jaar met een uitgebreid arbeidsverleden die bij de gemeentelijke Belastingdienst het werk mocht gaan doen waar hij al jaren voor gediplomeerd was, maar nu zonder loon … als leerstage!!! Mensen die door schulden hun huis uitgezet zijn, moeten eerst gratis aan het werk en raken zo door toedoen van de gemeente nog dieper in de schuld. Ook de ‘banen’ die op de achterkant van Werkwoord worden geadverteerd blijken, als je er op reageert, gratis tewerkstellingen te zijn. Betaalde banen zitten er niet meer bij! Wij hopen met de gemeente tot fatsoenlijke afspraken te komen over misbruik, dat nu welig tiert. En op een goede controle hierop door onafhankelijke controleurs. Maar daar hebben we jullie bij nodig. Zit je in een situatie van werken zonder loon, of ken je mensen die er in zitten, wees niet benauwd - meld het ons!

Martin

Mijn naam is Martin Brandwagt. Ik heb zitting in de raad op persoonlijke titel. Sinds mei 2018 ben ik duovoorzitter. Ik ben geboren in de Hanzestad Deventer in 1965. In mijn jeugd was ik actief in de vredesbeweging en bij Amnesty International. Ik heb rechten gestudeerd in Maastricht, waaronder sociaal zekerheidsrecht. Sinds 1995 ben ik woonachtig in Amsterdam, waar ik diverse functies heb gehad bij culturele en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste was redacteur sociaaleconomische politiek bij het Maandblad voor Uitkeringsgerechtigden, beter bekend als MUG. In de Participatieraad houd ik mij bezig met communicatie, onder meer het schrijven van de rubriek in Werkwoord en het onderhouden van deze webplaats. Verder ben ik lid van de werkgroep Kwaliteit Dienstverlening. Mijn specialismen zijn de ziektekostenverzekering, de kostendelersnorm en de inkomstenbelasting. Ik hoop in de raad een bijdrage te kunnen leveren aan de emancipatie van de doelgroep van de Participatiewet. Mijns inziens komen uitkeringsgerechtigden en werknemers in de sociale werkvoorziening niet genoeg op voor hun rechten. Mijn hobby's zijn wandelen, bridge en de cinema. Ook maak ik graag reizen door Europa.

Ton

Mijn naam is Ton Arendse, 63 jaar. Ik ben in de Participatieraad gekomen na te zijn voorgedragen door de Oogvereniging. Ik ben bij de Oogvereniging bekend doordat ik zeer slechtziend ben. De reden dat ik heb gesolliciteerd bij de Participatieraad van Amsterdam is om het participeren voor alle burgers/inwoners van Amsterdam mogelijk te maken en me in te zetten op eigen regie, zelfstandigheid en onbeperkt toegankelijkheid in het breedste zin van het woord. Daarbij is mijn uitgangspunt inclusief denken en empatisch vermogen aan te leren bij een ieder die daarvoor open staat. Een tweede reden is het weghalen van stigmatiserende bejegeningen, aanduidingen en teksten.

Frans

Mijn naam is Frans Salman. Ik zit in de Participatieraad op persoonlijke titel. Ik ben geboren in 1955 te Noordwijkerhout. Na mijn middelbare school heb ik een opleiding tot B-verpleegkundige in de psychiatrie gedaan. Daarnaast was ik actief in de locale kraakbeweging. Als dienstweigeraar heb ik nog twee jaar op een psychiatrische opnameafdeling in Noordwijk gewerkt. In 1980 ben ik in Amsterdam politicologie gaan studeren. Na mijn kandidaats heb ik Nieuwste Geschiedenis en Filmkunde gestudeerd. Sinds 1983 ben ik woonachtig in Amsterdam, waar ik naast mijn studie filmrecensent was voor krakersweekblad Bluf! en De Waarheid. Ook was ik actief als vrijwilliger voor Filmhuis Rialto. Sinds 2001 ben ik als beeldend kunstenaar werkzaam en organiseer ik kunstmanifestaties, zoals kunstuitwisselingen met het buitenland en atelierroutes. Ik woon als alleenstaande vader met mijn jongste zoon in Amsterdam Oost. In de Participatieraad houd ik mij vooral bezig met inkomen. Ik zit in de Themagroep Inkomen en heb als ideaal om in Nederland mede het Basisinkomen te realiseren. Eerst voor alle mensen die onder WPI vallen en vervolgens voor iedereen die in Nederlander woont. Tevens vind ik het belangrijk om te benadrukken dat het leven in Amsterdam bovengemiddeld duur is en dat daar bij de inkomensverstrekking van WPI rekening mee moet worden gehouden. Ik ontvang sinds 2015 in het kader van de Bbz (Bijzondere Bijstand Zelfstandingen) als oudere zelfstandige ondersteuning van de gemeente Amsterdam. Mijn hobby's zijn kinderen opvoeden, wandelen, lezen en film.

Ron

Mijn naam is Ron Goulmy. Ik zit in de raad namens de Sociale Werkvoorziening.

Samira

Mijn naam is Samira Elhani. Ik zit in de raad op persoonlijke titel.

Sacha

Mijn naam is Sacha van Oeveren. Ik zit in de raad op persoonlijke titel. Mijn specialismen zijn Bijzondere Doelgroepen en Wonen.

Marcella

Mijn naam is Marcella Perdok. Ik heb zitting in de raad namens Straatvisie, een organisatie voor zwerfjongeren.

Hester

Mijn naam is Hester Scheurleer, de ambtelijke secretaris van de Participatieraad. Ik heb dus geen zitting in de raad, maar ondersteun deze op ambtelijk en administratief gebied. Brieven en emails stuurt u ter attentie aan mij. Ik zorg er voor dat uw bericht bij de juiste persoon terecht komt.

Onafhankelijk voorzitter Mavis Carrilho

Mavis Carrilho, voorzitter van het Directieoverleg.