Home

LAATSTE NIEUWS

(Dinsdag 4 januari 2022)

NIEUWE LEDEN GEZOCHT

De Participatieraad zoekt op korte termijn nieuwe leden.

Voor de tekst van de annonce, zie pagina Over Ons, Vacatures.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Dinsdag 4 januari 2022)

BIJSTANDSUITKERING LICHT OMHOOG

De Bijstandsuitkering gaat deze maand iets omhoog. Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt het nieuwe bedrag 1.037 euro per maand, ofwel een stijging van 13 euro. Dit is exlusief vakantiegeld, dat eens per jaar wordt uitgekeerd.

Voor gehuwden en samenwonenden wordt het nieuwe bedrag 1.481 euro per maand, exclusief vakantiegeld.

Ook het minimumloon, de AOW en nog veel meer bedragen veranderen deze maand.

Voor alle wijzigingen, zie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2021/12/21/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2022

_____________________________________________________________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

VLUGSCHRIFT 2

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN ONVOLLEDIGHEDEN VOOR. AAN DE TEKSTEN, FOTO’S, AFBEELDINGEN EN AUDIOVISUELE UITINGEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.