Home

LAATSTE NIEUWS

(Dinsdag 13 juli)

ZOMERRECES

De Participatieraad is vanaf vandaag met Zomerreces. Dit duurt tot maandag 30 augustus.

U kunt de raad tijdens deze periode blijven bellen, schrijven en e-mailen. Het kan echter enige tijd duren tot u antwoord krijgt.

 

(Donderdag 8 juli 2021)

NIEUWE DUO-VOORZITTERS

De Participatieraad heeft twee nieuwe duo-voorzitters. Dit zijn Ton Arendse en Charley de Jong. Zij volgen Danny Knecht en Martin Brandwagt op, die de maximale termijn van drie jaar hebben voltooid.

 

(Vrijdag 18 juni 2021)

ADVIES SCHULDHULPVERLENING

Het gevraagd advies over Schuldhulpverlening is vandaag gepubliceerd. Zie pagina Adviezen.

 

(Woensdag 16 juni 2021)

ANTWOORD DIRECTIE WPI OP ONGEVRAAGD ADVIES ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Het antwoord van de directie van WPI op het advies van de Participatieraad over ervaringsdeskundigheid is vandaag gepubliceerd. Zie pagina Adviezen

 

 

____________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

VLUGSCHRIFT 2

 

 

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN ONVOLLEDIGHEDEN VOOR. AAN DE TEKSTEN, FOTO’S, AFBEELDINGEN EN AUDIOVISUELE UITINGEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.