Home

LAATSTE NIEUWS

(Maandag 22 november)

CLIËNTENTELEFOON

De Participatieraad staat open voor al uw signalen. Dit kunnen alle zaken betreffen van de Participatiewet en de uitvoering daarvan. Zo horen wij graag over zaken als inkomen, bejegening door de overheid, minimavoorzieningen, ziektekostenverzekering, reïntegratie naar werk, etc.

U kunt gratis bellen naar de cliëntentelefoon. Het nummer is 0800 – 12 17.

Als u belt, spreek dan luid en duidelijk uw telefoonnummer in. Herhaal uw telefoonnummer. Wij zien uw telefoonnummer niet. Die moet u dus echt inspreken. Ook willen wij uw naam weten en het onderwerp. Anonieme telefoontjes worden niet beantwoord. De voertaal aan de telefoon is Algemeen Beschaafd Nederlands. Wij spreken geen andere talen.

U kunt ook een e-mail sturen naar deraad@participatieraadamsterdam.nl.

Een brief sturen mag ook. Zie voor het adres onderaan deze pagina.

De Participatieraad neemt zo snel mogelijk contact met u op.

__________________________________________________________________________________________________________________________

(Woensdag 13 oktober)

ADVIES OVER HOUTSKOOLSCHETS 2.0 WPI

De gemeentelijke dienst Werk, Participatie, inkomen (WPI), voorheen DWI, Sociale Dienst, gaat reorganiseren. De Participatieraad heeft hierover in september een gevraagd advies uitgebracht. Zie pagina Adviezen.

___________________________________________________________________________________________________________________________

(Donderdag 8 juli 2021)

NIEUWE DUO-VOORZITTERS

De Participatieraad heeft twee nieuwe duo-voorzitters. Dit zijn Ton Arendse en Charley de Jong. Zij volgen Danny Knecht en Martin Brandwagt op, die de maximale termijn van drie jaar hebben voltooid.

___________________________________________________________________________________________________________________________

(Vrijdag 18 juni 2021)

ADVIES SCHULDHULPVERLENING

Het gevraagd advies over Schuldhulpverlening is vandaag gepubliceerd. Zie pagina Adviezen.

_____________________________________________________________________________________________________________________

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

VLUGSCHRIFT 2

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:
DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN ONVOLLEDIGHEDEN VOOR. AAN DE TEKSTEN, FOTO’S, AFBEELDINGEN EN AUDIOVISUELE UITINGEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.