Deze website is momenteel in onderhoud

De Participatieraad in het kort

De Participatieraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over onderwerpen die cliënten van Werk Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar betreffen. Het gaat om de voorbereiding, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van werk, participatie en inkomen.

De Participatieraad heeft 15 leden, waarvan 8 als vertegenwoordigers van belangenorganisaties en 7 op persoonlijke titel.

De Participatieraad is de opvolger van de Cliëntenraad DWI en de WSW-raad. Beiden zijn eind 2015 opgeheven. Op 13 juni 2016 heeft wethouder Vliegenthart van Werk, Participatie en Inkomen de Participatieraad officieel geïnstalleerd.

Zie ook vlugschrift:

VLUGSCHRIFT 2

VOORWAARDE BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBPLAATS:

DE REDACTIE DOET ZIJN BEST OM ALLE TEKSTEN OP DEZE WEBPLAATS VOLLEDIG EN JUIST TE MAKEN.  DE REDACTIE BEHOUDT ECHTER UITDRUKKELIJK FOUTEN EN ONVOLLEDIGHEDEN VOOR. AAN DE TEKSTEN, FOTO’S, AFBEELDINGEN EN AUDIOVISUELE UITINGEN OP DEZE PAGINA EN DE ANDERE PAGINA’S VAN DEZE WEBPLAATS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. 

Laatste nieuws

JAARVERSLAG 2021 GEPUBLICEERD

(donderdag 31 maart 2022)

Het Jaarverslag van 2021 is vandaag gepubliceerd. Zie onder Jaarverslagen.

Er is een papieren versie beschikbaar. Deze is gratis te bestellen op tel 0800 -12 17.

GEVRAAGD ADVIES KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE GEPUBLICEERD

(woensdag 16 maart)

Het gevraagd advies Kunstmatige Intelligentie bij de aanvraag van een (bijstands)uitkering is vandaag gepubliceerd. Voor de tekst van het advies, zie pagina Adviezen.

ONGEVRAAGD ADVIES EENZAAMHEIDSBESTRIJDING GEPUBLICEERD

(maandag 14 maart)

Het ongevraagd advies Eenzaamheidsbestrijding is vandaag gepubliceerd. Voor de tekst van het advies, zie pagina Adviezen.