ANTWOORD DIRECTIE WPI OP ADVIES LOKALE HEFFINGEN

Het advies werd door de Participatieraad ingediend in november 2019. In november 2020 kreeg de Participatieraad reeds een antwoord van de afdeling Gemeentebelasting.

Er was nog geen formeel antwoord van de directie van WPI. Dat is nu gepubliceerd, zie

Reactie op advies Lokale heffingen