UITSLAG ENQUÊTE 2

Naast een enquête op haar eigen webplaats, over de bejegening van cliënten door WPI (zie pagina UITSLAG ENQUÊTE), liet de Participatieraad in januari 2018 een onderzoek uitvoeren door CG Panel. Dit laatstgenoemde onderzoek gaat over minimavoorzieningen, bijzondere bijstand en de verrekening van inkomsten met de uitkering. Voor een samenvatting, klik op …