Contact

De Participatieraad wil graag weten wat er speelt bij de achterban.
Wij zijn te bereiken op de volgende manieren:

Telefonisch: 0800 1217. Dit telefoonnummer is gratis. Als u belt, neemt u dan een aantal zaken in acht.
Ten eerste willen wij uw naam horen, luid en duidelijk. Anonieme telefoontjes worden niet in behandeling genomen.
Ten tweede willen wij uw telefoonnummer weten, zodat wij u terug kunnen bellen. Herhaal alstublieft uw telefoonnummer. NB. wij zien uw nummer niet. Dit moet u dus echt inspreken.

De voertaal aan de telefoon is algemeen beschaafd Nederlands. Wij spreken geen andere talen.

Per E-mail: U kunt een e-mail sturen naar: deraad@participatieraadamsterdam.nl.

U krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Per briefpost naar:
Participatieraad Amsterdam,
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam.

De leden van de Participatieraad zijn op veel openbare bijeenkomsten aanwezig. Schroom niet om ons aan te spreken. Wij horen graag van u.

De Participatieraad schrijft elke maand een artikel in Werkwoord, dit wordt aan alle ontvangers van een Participatiewetuitkering in Amsterdam opgestuurd.

 

VOOR DE PERS:

De Participatieraad is beschikbaar voor interviews. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de raad,  Charley de Jong. Tel 0800 12 17.
Voor foto’s, verslagen en andere persvragen kunt u contact opnemen met de voorlichter van de raad. Dit is Martin Brandwagt, deraad@participatieraadamsterdam.nl of tel 0800 12 17 .