Doel, missie en Visie

PARTICIPATIERAAD DOEL MISSIE EN VISIE

 

DOEL
Bewaken en verbeteren kwaliteit dienstverlening van Werk, Participatie en Inkomen (WPI) en Pantar
Verbeteren van de positie van alle doelgroepen op het gebied van WPI

 

MISSIE
Wij maken de uitvoering van de Participatiewet menselijker
Wij laten de stem van cliënten horen

 

VISIE
Wij staan voor een inclusieve samenleving: iedereen moet mee kunnen doen aan de participatiemaatschappij. Dit gaan we vertalen in concrete acties richting de gemeente Amsterdam (ambtenaren, wethouders en gemeenteraad).