REPLIEK OP ANTWOORD WPI OP ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

REPLIEK OP REACTIE WPI INZAKE ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

Amsterdam, 21 januari 2021

Beste lezer/medewerker WPI,

Bij deze ontvangt u de repliek op uw antwoord inzake ons advies betreffende Onafhankelijk Cliëntondersteuning.

Dit advies is ingediend op 30 oktober 2020. Uw reactie kregen wij op 16 december 2020.

Ad 1,2,3:

Geen kosten, geen lidmaatschap vereist; als dit kan worden gegarandeerd, kan de raad leven met de reactie op deze punten. De Participatieraad wil wel graag een standaardregel waarin vermeld staat dat bij elk bezoek bij WPI een ondersteuner meegebracht mag worden, dan wel iemand gratis gebruik mag worden van een medewerker van de aangesloten professionele organisaties. De raad adviseert een 0800- telefoonnummer moeten beschikken, zodat de burger daar ook gratis contact mee kan opnemen.

Verder vraagt de Participatieraad zich af hoe het zit het met de privacybescherming bij dergelijke organisaties, wat mogen zij vragen van de burger betreffende het ID en dergelijke, hoe worden eventuele stukken goed en veilig gewaarborgd van de burger, hoe lang nadat de bemiddeling is afgelopen mogen stukken bij deze organisaties bewaard blijven. Kan een burger voorgesprekken voeren met de begeleider van dergelijke organisaties?

Ad 4.

De Participatieraad zal nader adviseren op de nieuwe passage. De Participatieraad zou graag een dergelijke brief (die wellicht te lang zou worden of onbegrijpelijk als de passage zou worden toegevoegd) ter inzage krijgen. Dan kunnen wij daar ook op reageren.

De vernoeming van de organisaties en hoe deze bereikt kunnen worden kan als voetnoot worden beschreven in de brief met een duidelijke verwijzing hierna.

Ad 5.

Geen opmerkingen

Ad 6.

Geen opmerkingen

Ad 7.

De Participatieraad neemt het aanbod aan en zal zijn communicatiemedewerker in contact brengen met uw communicatiemedewerker.

Met vriendelijke groet,

Ton Arendse

Martin Brandwagt

Participatieraad Amsterdam