Wat is de Participatieraad

De Amsterdamse Participatieraad is het officiële inspraak- en overlegorgaan van de klanten van de Participatiewet en werknemers van de sociale werkvoorziening.

De raad bestaat uit vijftien personen. Acht daarvan zijn vertegenwoordiger van maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden en belangenverenigingen voor gehandicapten, daklozen en zwerfjongeren. Zeven personen hebben zitting op persoonlijke titel. Zij hebben zelf een uitkering en gelden als ervaringsdeskundigen.

De raad staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen aan de participatiemaatschappij.

De raad heeft heeft het recht om de gemeente Amsterdam gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle zaken die de Participatiewet betreffen. Voorbeelden:

– Bejegening van cliënten van WPI
– Klachten, bezwaar en beroep
– Re-integratie naar de arbeidsmarkt
– Toon en inhoud van brieven
– Kostendelersnorm
– Toegankelijkheid voor gehandicapten
– Collectieve ziektekostenverzekering
– Behandeling van werknemers in de sociale werkvoorziening
– Armoedebestrijding

Eens in de twee maanden heeft de Participatieraad overleg met de directie van WPI. Dit overleg is openbaar. Voor data, aanvangstijden en locaties, zie onder Agenda.