UITSLAG ENQUÊTE

In de maanden november 2017 – januari 2018 hield de Participatieraad een publieksenquête, met vragen over klantvriendelijkheid en de bejegening door WPI van Amsterdam. Hieronder de uitslagen. De percentages zijn afgerond. De Participatieraad bedankt bij deze alle deelnemers aan de enquête. U kunt altijd uw meningen en vragen kwijt bij de raad. Zie hiervoor onder Contact.

Vraag 1: Hebt u een bijstandsuitkering?

Ja – 99 personen 85%

Nee – 18 personen 15%

Vraag 2: Welk stadsloket van WPI bezoekt u voor uw uitkering?

Jan van Galenstraat 323 (Bijzondere doelgroepen) –  21 personen  23%

Bos en Lommerplein 250  (West) – 14 personen  15%

Oranje Vrijstaatkade 2 (Oost) – 13 personen  14%

Amstel 1 (Centrum) – 11 personen 12%

Osdorpplein 1000 (Nieuw West) – 11 personen  12%

Klaprozenweg 91 (Noord)  –  9 personen 10%

President Kennedylaan 923 (Zuid) – 9 personen 10%

Anton de Komplein 250 (Zuidoost)  – 4 personen 4%

Vraag 3: Hoe ervaart u de bejegening van WPI met u als klant?

Professioneel – 16 personen  20%

Gelijkwaardig  – 15 personen 19%

Neutraal – 18 personen  22%

Discriminerend – 3 personen  4%

Onderdrukkend –  21 personen  26%

Anders  – 7 personen  9%

Vraag 4: Hoe professioneel vindt u de baliemedewerkers?

Uiterst professioneel –  4 personen  5 %

Zeer professioneel  –  14 personen  17%

Gematigd professioneel  – 36 personen 44%

Enigszins professioneel  –  19 personen  22%

Niet professioneel  –  9 personen 11%

Vraag 5: Wat vindt u van de wachtruimte?

Uitstekend  – 10 personen  13%

Goed  –  30 personen  38%

Gemiddeld  –  29  37%

Slecht  –  10 personen   13 %

Vraag 6: Hoe ervaart u de aanwezigheid van bewakers?

Nodig  –  10 personen  12%

Geeft me veilig gevoel  –  6 personen  7%

Neutraal  –  40 personen  49%

Intimiderend  –  25 personen  31%

Anders  –  geen  0%

Vraag 7: Bij sommige loketten worden cliënten van WPI gefouilleerd. Hoe ervaart u dat?

Vakkundig  –  16 personen  21%

Overdreven  – 36 personen  47%

Bedreigend  –  25 personen  32%

Vraag 8: Hoe zou u de kwaliteit van dienstverlening van uw klantmanager omschrijven?

Uitstekend  –  13 personen  17%

Goed  –  24 personen  32%

Gemiddeld  –  19 personen  25%

Slecht  –  19 personen  25%

Vraag 9: Hoe ervaart u de procedure rondom reïntegratietrajecten?

Vakkundig  –  8 personen   11%

Neutraal  –  20 personen  28%

Slordig  –  10 personen  14%

Demotiverend  – 28 personen  39%

Anders  –  5 personen  7 procent

Vraag 10: Bent u op de hoogte van de voorzieningen waar u aanspraak op kunt maken als cliënt van WPI ?

Ja  –  42 personen   56%

Nee –  12 personen  16%

Gedeeltelijk  –  21 personen  28%

Vraag 11: Wat vindt u van de (klant) vriendelijkheid van de medewerkers?

Heel vriendelijk  –  9 personen  12%

Redelijk vriendelijk  –  32 personen  43%

Neutraal  vriendelijk-  22 personen  30%

Niet vriendelijk  –  8 personen  11 procent

Anders  –  3 personen  4%

Vraag 12: Wat vindt u van de afhandeling van aanvragen, wijzigingen en beslissingen?

Uitstekend  –  3 personen  4%

Goed  –  26 personen  36%

Gemiddeld  –  27 personen 38%

Slecht  – 15 personen  21%

Vraag 13: Bent u op de hoogte van uw mogelijkheden in bezwaar en beroep?

Ja  –  41 personen  57%

Nee  –  15 personen  21%

Gedeeltelijk  –  16 personen  22%

Vraag 14: Bent u op de hoogte van de klachtenregeling?

Ja  –  34 personen  47%

Nee  –  22 personen  31%

Gedeeltelijk  –  16 personen  22%

Vraag 15: Waar zou u verbetering in willen zien?

Klantvriendelijkheid  –  3 personen  5%

Bejegening door WPI  –  11 personen  17%

Kwaliteit dienstverlening door klantmanager  –  11 personen  17%

Deskundigheid van baliemedewerkers  –  3 personen  5%

Afhandeling aanvragen  –  6 personen  9%

Duidelijkheid informatie  –  11 personen  17%

Proces reïntegratietrajecten  – 16 personen 24 %

Anders  –  4 personen   6%

Vraag 16: Hebt u nog andere aanmerkingen over WPI, die niet in de enquête zijn genoemd?

Nee  –  57 personen  78%

Ja   –  16 personen  22%