GEVRAAGD ADVIES OVER HOUTSKOOLSCHETS 2.0 WPI

Participatieraad 2021 – gevraagd advies over Houtskoolschets WPI 2.0 Versie 27 mei 2021 Algemeen: 1. Een erg ambtelijk stuk, dat vol staat met plastic woorden. Voor de meeste cliënten zal dit stuk onbegrijpelijk zijn. Ooit heeft de Participatieraad aangegeven alleen te adviseren op beleidsstukken die te begrijpen zijn voor mensen met …

GEVRAAGD ADVIES SCHULDHULPVERLENING

GEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BELEIDSBRIEF SCHULDHULPVERLENING Juni 2021   Aanleiding van het advies Dit gevraagde advies is gemaakt op de toegezonden gemeentelijke brief betreffende: schuldhulpverlening april 2021.   Visie Participatieraad Ook uit deze gemeentelijke brief betreffende schuldhulpverlening van de gemeente blijkt, dat zij te veel in hokjes denkt en zo ook …

ANTWOORD WPI OP ONGEVRAAGD ADVIES ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Reactie op advies Participatieraad ONGEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE ERVARINGSDESKUNDIGHEID Aan Participatieraad Amsterdam Van Werk, Participatie en Inkomen, Beleid, Berend de Groote Datum 10 juni 2021 Advies ontvangen op 13 april 2021   Geachte leden van de Participatieraad, Hartelijk dank voor uw ongevraagde advies op ‘Ervaringsdeskundigheid’ dat wij op 13 april 2021 ontvingen. …

ONGEVRAAGD ADVIES ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Participatieraad Amsterdam, april 2021. ONGEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE ERVARINGSDESKUNDIGHEID   Aanleiding van het advies In de jaren 2018-2020 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met diverse partijen, waaronder de Vrijwilligerscentrale, Stadsdeel Oost, de Participatieraad en WPI Amsterdam, over het thema Ervaringsdeskundigheid. De laatste was in februari 2021 op het tijdelijke kantoor van de …

ANTWOORD COLLEGE B&W OP ADVIES TIENPUNTENPLAN

(woord vooraf van de redactie: de tekst van het advies is hier gedeeltelijk weergegeven, vanwege de grote lengte. De reactie van het College van B&W is in zijn geheel opgenomen)   Geachte leden van de Participatieraad, Op 29 oktober 2020 ontvingen wij uw advies ‘Tien punten ter verbetering’. U heeft in …

Advies Startnotitie Dakloosheid

Participatieraad 2020 – ADVIES STARTNOTITIE DAKLOOSHEID Ongevraagd advies, februari 2021 Aanleiding voor dit advies 11 november 2020 vond op de Jodenbreestraat een overleg plaats tussen leden van de Participatieraad en twee ambtenaren van WPI en GGD. Onderwerp van gesprek was de Startnotitie Beleidsprogramma voorkomen en oplossen dakloosheid. De Participatieraad was hier …

REPLIEK OP ANTWOORD WPI OP ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING

REPLIEK OP REACTIE WPI INZAKE ADVIES ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING Amsterdam, 21 januari 2021 Beste lezer/medewerker WPI, Bij deze ontvangt u de repliek op uw antwoord inzake ons advies betreffende Onafhankelijk Cliëntondersteuning. Dit advies is ingediend op 30 oktober 2020. Uw reactie kregen wij op 16 december 2020. Ad 1,2,3: Geen kosten, geen …

REPLIEK OP ANTWOORD B&W OP ADVIES TOEGANKELIJKHEID

REPLIEK OP REACTIE WETHOUDER KUKENHEIM INZAKE ADVIES TOEGANKELIJKHEID EN INCLUSIE Amsterdam, 21 januari 2021 Beste mevrouw Kukenheim, Bij deze ontvangt u de repliek op uw reactie inzake ons advies betreffende Onafhankelijk Cliëntondersteuning. Dit advies is ingediend op 30 oktober 2020. Uw reactie kregen wij op 24 november 2020. De Participatieraad excuseert …