GEVRAAGD ADVIES PILOT ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BIJ DE AANVRAAG VAN EEN (BIJSTANDS) UITKERING

10 maart 2022 De dienst WPI heeft in het laatste kwartaal van 2021 aan de Participatieraad gevraagd te adviseren ten aanzien van een Artificial Intelligence-pilot bij de aanvraag van een (bijstands)uitkering. WPI heeft namelijk het voornemen om datagestuurd werken te implementeren in de al bestaande digitaliseringsstratiegie van WPI.Volgens WPI is het …

ONGEVRAAGD ADVIES EENZAAMHEIDSBESTRIJDING

ONGEVRAAGD ADVIES:  EENZAAMHEIDSBESTRIJDING   Maart 2022     Aanleiding voor het advies   De Participatieraad krijgt regelmatig signalen binnen van cliënten dat zij lijden aan chronische eenzaamheid. Ook via andere kanalen (ondermeer organisaties voor maatschappelijk werk) verneemt de raad dat in Amsterdam een aanzienlijk gedeelte van de bevolking weinig tot geen …

ANTWOORD DIRECTIE WPI OP ADVIES HOUTSKOOLSCHETS 2.0 WPI

Geachte leden van de Participatieraad, Op 25–09–2021 ontvingen wij uw advies op Gevraagd advies houtskoolschets.Met deze brief willen wij op uw advies reageren.Dank voor het constructieve advies wat wij van de Participatieraad hebbenmogen ontvangen. Wij zijn zeer tevreden met de manier waarop deParticipatieraad met ons heeft samengewerkt en daarmee heeft bijgedragenaan …

GEVRAAGD ADVIES SCHULDHULPVERLENING

GEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE GEMEENTELIJKE BELEIDSBRIEF SCHULDHULPVERLENING Juni 2021   Aanleiding van het advies Dit gevraagde advies is gemaakt op de toegezonden gemeentelijke brief betreffende: schuldhulpverlening april 2021.   Visie Participatieraad Ook uit deze gemeentelijke brief betreffende schuldhulpverlening van de gemeente blijkt, dat zij te veel in hokjes denkt en zo ook …

ANTWOORD WPI OP ONGEVRAAGD ADVIES ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Reactie op advies Participatieraad ONGEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE ERVARINGSDESKUNDIGHEID Aan Participatieraad Amsterdam Van Werk, Participatie en Inkomen, Beleid, Berend de Groote Datum 10 juni 2021 Advies ontvangen op 13 april 2021   Geachte leden van de Participatieraad, Hartelijk dank voor uw ongevraagde advies op ‘Ervaringsdeskundigheid’ dat wij op 13 april 2021 ontvingen. …

ONGEVRAAGD ADVIES ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Participatieraad Amsterdam, april 2021. ONGEVRAAGD ADVIES BETREFFENDE ERVARINGSDESKUNDIGHEID   Aanleiding van het advies In de jaren 2018-2020 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met diverse partijen, waaronder de Vrijwilligerscentrale, Stadsdeel Oost, de Participatieraad en WPI Amsterdam, over het thema Ervaringsdeskundigheid. De laatste was in februari 2021 op het tijdelijke kantoor van de …

ANTWOORD DIRECTIE WPI OP ADVIES LOKALE HEFFINGEN

Het advies werd door de Participatieraad ingediend in november 2019. In november 2020 kreeg de Participatieraad reeds een antwoord van de afdeling Gemeentebelasting. Er was nog geen formeel antwoord van de directie van WPI. Dat is nu gepubliceerd, zie Reactie op advies Lokale heffingen